American Beauty

Made for Jameson Done in 60 seconds 2013; Director: Taťána Rubášová, Actors: Zuzana Kučerová, Andrea Daňková; Voice: Tim Curry; Animation,props: Verica Kordic, Hanka Nováková, Marek Náprstek